Nauka języka angielskiego

Rodzaje zajęć

Lekcje indywidualne dla dorosłych

Już od poziomu podstawowego używanie języka polskiego w czasie lekcji  ograniczone jest do minimum, od poziomu pre-intermediate praktycznie nie używamy go  wcale. Jest to związane z założeniami tzw. podejścia komunikacyjnego w metodyce nauczania języków obcych. Zakłada ono, że nasze umiejętności językowe rozwijamy, jeśli istnieje autentyczna potrzeba wymiany informacji i próbujemy ją zaspokoić używając danego języka, czyli mówiąc prościej, gdy próbujemy się w tym języku porozumiewać. Jest to najpopularniejsze obecnie podejście w nauczaniu języków i większość współczesnych podręczników do nauki języka odzwierciedla jego założenia.

Nauka indywidualna z nauczycielem pozwala na dostosowanie tematyki kursu do potrzeb ucznia. Jego centrum stanowi zazwyczaj podręcznik języka ogólnego  któregoś z renomowanych wydawnictw brytyjskich  na odpowiednim poziomie, uzupełniany materiałami dodatkowymi na tematy szczególnie interesujace ucznia (np. słownictwo z określonej dziedziny) lub rozwijające umiejętności językowe, na których mu szczególnie zależy (np. pisanie, rozumienie słuchowe itd.) Jeśli uczeń nie wyraża jakiś szczególnych potrzeb, staram sie dobierać tematykę zajęć tak, aby uczeń mógł z nich odnieść jak najwiekszy pożytek.

Posiadam bogaty zbiór materiałów dydaktycznych, w tym najnowsze  podręczniki renomowanych wydawnictw brytyjskich (Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Macmillan i innych)  uczące słownictwa i gramatyki, a także kolekcję wspomagajacych nauczanie programów komputerowych. Korzystam również z materiałów dostępnych na brytyjskich i amerykańskich  portalach internetowych poświęconych nauce języka angielskiego. Oczywiście, jeśli uczeń nie lubi pracy z komputerem, nie robimy tego.

Angielski dla seniorów

Lekcje osób starszych, które często (niesłusznie) uważają, że jest już za późno na naukę języka. Więcej na ten temat: Angielski dla seniorów

Korepetycje

Udzielam korepetycji dla uczniów szkół wszystkich typów: podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i szkół pomaturalnych. Zajęcia z uczniami dobrze radzącymi sobie w szkole mają na celu pogłębienie znajomości języka angielskiego i  zwykle nie różnią się zbytnio od  opisanych w poprzednim punkcie, oczywiście z uwzględnienieniem specyfiki poszczególnych grup wiekowych. Pracujemy z podręcznikiem (innym niż w szkole), w razie potrzeby powtarzamy materiał z programu szkolnego (np. przed testem).

Praca z uczniami, którzy w szkole radzą sobie słabo, albo w ogóle sobie nie radzą, polega na pomocy w przyswojeniu materiału szkolnego, nadrabianiu zaległości i  rozwijaniu ogólnych umiejętności językowych. W tym przypadku używamy głównie z podręcznika szkolnego i materiałów dodatkowych.

Część zajęć odbywa się na komputerze, z wykorzystaniem multimediów, co wpływa na znaczne zwiększenie ich atrakcyjności dla młodych ludzi i owocuje szybszymi postępami w nauce.

Kursy egzaminacyjne

Mają na celu przygotowanie do egzaminów: FCE, CAE, matury i egzaminu gimnazjalnego. Oprócz rozwijania ogólnych umiejetnosci językowych, uczniowie uczą się strategii egzaminacyjnych i wykonują dużo zadań podobnych do tych, jakie spotkają na egzaminie. Pracujemy z podręcznikami renomowanych wydawnictw brytyjskich przygotowującymi do odpowiednich egzaminów. Oprócz tego dysponuję własną, bogata kolekcją materiałów dydaktycznych, w tym materiałów multimedialnych.

Nauka przez internet

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem komunikatora Skype i  specjalnej platformy platformy e-learningowej (wirtualna tablica).

Wymagania sprzętowe: dostęp do internetu szerokopasmowego, słuchawki, mikrofon i opcjonalnie kamerka internetowa.

Nie są konieczne żadne szczególne umiejętności techniczne.

więcej: Angielski przez internet